những trường hợp nào sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự

19/03/2020 10:00:57 SA

trách nhiệm hình sự là một trong những keyword được search nhiều nhất trên google. Chúng tôi sẽ viết bài về những trường hợp nào sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự?

trách nhiệm hình sự là một trong những keyword được search nhiều nhất trên google. Chúng tôi sẽ viết bài về những trường hợp nào sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự?

những trường hợp nào sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự?

Nghị quyết số 05/2019/NQ-HĐTP ngày 15/8/2019 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn áp dụng Điều 214 về tội ăn lận BHXH, BHTN, Điều 215 về tội ăn gian BHYT và Điều 216 về tội trốn đóng BHXH, BHYT, BHTN cho những người lao động của Bộ luật Hình sự.

 

Theo Nghị quyết số 05/2019/NQ-HĐTP, một số trường hợp chi tiết vi phạm về ăn lận, chiếm đoạt tiền BHXH, BHYT, BHTN sẽ bị truy cứu vớt nghĩa vụ hình sự, cụ thể:

một là, trường hợp một người thực hiện nhiều lần cùng một loại hành động vi phạm điều khoản tại các điều 214 & 215 của Bộ luật Hình sự, chiếm đoạt tiền BHXH, BHYT, BHTN & trong những hành động đó chưa xuất hiện lần nào bị xử phạt vi phạm hành chính & chưa hết thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính hoặc chưa hết thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự, nếu tổng số tiền bảo hiểm của các lần bị chiếm đoạt bằng hoặc trên mức tối thiểu để truy cứu vớt trách nhiệm hình sự theo quy định của Bộ luật Hình sự, thì người thực hiện nhiều lần cùng loại hành vi phải bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội phạm tương ứng theo tổng số tiền của các lần bị chiếm đoạt, nếu các hành động được thực hiện liên tiếp, kế tiếp nhau về mặt thời gian.

Hai là, trường hợp một người thực hiện nhiều lần cùng một loại hành động điều khoản tại các điều 214 & 215 của Bộ luật Hình sự gây thiệt hại cho quỹ BHXH, BHYT, BHTN và trong những hành vi đó chưa xuất hiện lần nào bị xử phạt vi phạm hành chính và chưa hết thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính hoặc chưa hết thời hiệu truy cứu bổn phận hình sự, nếu tổng số tiền của những lần bị thiệt hại bằng hoặc trên mức tối thiểu để truy cứu nghĩa vụ hình sự theo điều khoản của Bộ luật Hình sự, thì người thực hiện nhiều lần cùng loại hành động phải bị truy cứu vớt nghĩa vụ hình sự về tội phạm tương ứng theo tổng số tiền của những lần gây thiệt hại, nếu những hành động được thực hiện liên tục, kế tiếp nhau về mặt thời gian.

Ba là, trường hợp người thực hiện hành vi phạm tội vừa chiếm đoạt tiền BHXH, BHYT, BHTN vừa gây thiệt hại mà số tiền bị chiếm đoạt, số tiền bị thiệt hại đều trên mức tối thiểu để truy cứu nghĩa vụ hình sự, trong đó, nếu số tiền bảo hiểm bị chiếm đoạt, số tiền bị thiệt hại đều thuộc khung hình phạt căn bản thì người phạm tội bị truy cứu giúp trách nhiệm hình sự theo khung hình phạt cơ bản; Nếu số tiền bảo hiểm bị chiếm đoạt, số tiền bị thiệt hại thuộc các khung hình phạt khác biệt thì người phạm tội bị truy cứu giúp trách nhiệm hình sự theo khung hình phạt cao hơn; Nếu số tiền bảo hiểm bị chiếm đoạt, số tiền bị thiệt hại cùng một khung hình phạt tăng nặng nề thì người phạm tội bị truy cứu vớt trách nhiệm hình sự theo cả hai cốt truyện định khung tăng nặng trĩu nghĩa vụ hình sự.

Bốn là, người thực hiện hành vi làm giả đại dương sơ BHXH, BHTN, BHYT, thẻ BHYT để chiếm đoạt tiền BHXH, BHTN, BHYT hoặc gây thiệt hại, ngoài việc bị truy cứu vớt bổn phận hình sự về tội phạm tương ứng quy định tại những điều 214 hoặc 215 của Bộ luật Hình sự, người phạm tội còn bị truy cứu bổn phận hình sự về tội làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; tội sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức điều khoản tại Điều 341 của Bộ luật Hình sự nếu có đủ nhân tố cấu thành tội phạm.

Dịch COVID-19 chiều 13-4