Công việc của thủ kho và nhân viên kho

24/05/2018 2:07:55 CH

Công việc của thủ kho là gì? chức năng và nhiệm vụ của một thủ kho là như thế nào? Nhân viên kho làm gì? Kho bảo thuế là gì?

Trước khi tìm hiểu các thông tin trên ta phải tìm hiểu thuật ngữ mới, miêu tả chi tiết và tổng quan nhất về các hoạt động của kho bãi, vận chuyển, hậu cần.

xe nâng dầu 3 tấn

Đó là thuật ngữ logistics, vậy logistics là gì?

Dịch vụ logistics là hoạt động thương mại, theo đó thương nhân tổ chức thực hiện một hoặc nhiều công việc bao gồm nhận hàng, vận chuyển, lưu kho, lưu bãi, làm thủ tục hải quan, các thủ tục giấy tờ khác, tư vấn khách hàng, đóng gói bao bì, ghi ký mã hiệu, giao hàng hoặc các dịch vụ khác có liên quan đến hàng hóa theo thỏa thuận với khách hàng để hưởng thù lao.

Công việc của thủ kho là gì?

Thực hiện thủ tục xuất nhập hàng:

thủ kho sẽ kiểm tra các thủ tục, chứng từ yêu cầu xuất nhập hàng theo đúng quy định. Thực hiện xuất nhập hàng cho những cá nhân liên quan. Nhận các chứng từ giao hàng, yêu cầu xuất hàng, lưu và chuyển cho bộ phận mua hàng hoặc kế toán theo quy định. Theo dõi hàng hóa xuất nhập tồn. Ghi phiếu nhập, phiếu xuất kho. Trực tiếp nhập phiếu xuất vào phần mềm. Theo dõi số lượng xuất nhập tồn hàng ngày và đối chiếu với định mức tồn kho tối thiểu.

Theo dõi hàng tồn kho tối thiểu

Đảm bảo tất cả các loại hàng hóa phải có định mức tồn kho tối thiểu.

Nếu số lượng hàng hóa xuất / nhập biến động, phải đề xuất Giám Đốc thay đổi định mức tồn kho tối thiểu cho phù hợp.

Theo dõi số lượng tồn kho tối thiểu hàng ngày.

Thực hiện thủ tục đặt hàng của kho

 

Định kỳ theo kế hoạch lập các phiếu yêu cầu mua hàng hoặc đơn hàng nhập khẩu.

Theo dõi quá trình nhập hàng, đôn đốc việc mua hàng.

Trực tiếp làm thủ tục mua hàng và theo dõi nhập hàng.

Sắp xếp hàng hóa trong kho

Trực tiếp sắp xếp các loại hàng hóa trong kho.

Sắp xếp hàng hóa tránh bị ướt, đổ vỡ…

Lập sơ đồ kho và cập nhật sơ đồ kho khi có phát sinh hàng hóa.

Đảm bảo tiêu chuẩn hàng hóa trong kho

Sắp xếp hàng hóa trong kho đúng theo hướng dẫn của nhà sản xuất.

Với loại hàng mau hư thì phải quản lý theo nguyên tắc nhập trước xuất trước FIFO (First In First Out)

Tuân thủ quy định về phòng cháy chữa cháy (PCCC) và an toàn trong kho

Tuyệt đối đảm bảo quy tắc PCCC trong kho.

Định kỳ hàng tháng kiểm tra lại các kệ hàng tránh kệ bị gãy đổ…

Trên là mô tả công việc của thủ kho cần phải làm được, chức năng nhiệm vụ của thủ kho.

Sau khi đã hiểu được những công việc của thủ kho, chúng ta sẽ tìm hiểu về nhân viên kho. Nhân viên kho là một bộ phận không thể thiếu trong kho hàng, là bộ phận trực tiếp làm việc với kho hàng.

cho thuê xe nâng hàng lên cao 9m

Vậy nhân viên kho làm gì?

Lập hồ sơ kho: là việc bắt buộc phải làm của nhân viên kho.

Làm thủ tục xuất nhập hàng hóa.

Theo dõi hàng tồn kho tối thiểu.

Sắp xếp hàng hóa.

Kiểm kê hàng hóa.

Có một khái niệm mà nhiều người trên kho vẫn chưa hiểu lắm, đó là khái niệm kho bảo thuế. Vậy kho bảo thuế là gì?

Kho bảo thuế là kho dùng để chứa nguyên liệu, vật tư nhập khẩu đã được thông quan nhưng chưa nộp thuế để sản xuất hàng hóa xuất khẩu của chủ kho bảo thuế.

Thủ tục hải quan

1. Thủ tục hải quan đối với nguyên liệu, vật tư nhập khẩu đưa vào kho bảo thuế thực hiện như thủ tục hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu, trừ thủ tục nộp thuế.

2. Hàng hóa đưa vào kho bảo thuế chỉ được sử dụng để sản xuất hàng xuất khẩu của chủ kho bảo thuế.

3. Khi đưa nguyên liệu, vật tư vào sản xuất, doanh nghiệp phải quản lý, theo dõi theo quy định của pháp luật kế toán, thống kê.

Thuận lợi:

Đối với doanh nghiệp có lưu lượng hàng hóa XNK lớn, nhập khẩu hàng hoá theo loại hình SXXK việc thành lập kho bảo thuế sẽ phục vụ kịp thời nhu cầu lưu trữ nguyên liệu, vật tư (nhưng chưa phải nộp thuế khi nhập khẩu) đưa vào phục vụ sản xuất.

Khó khăn:

1. Chủ kho bảo thuế hàng quý báo cáo tình hình quản lý, sử dụng hàng hóa gửi kho bảo thuế, dự kiến kế hoạch đưa hàng hóa gửi kho bảo thuế vào sản xuất trong thời gian tiếp theo với cơ quan hải quan trực tiếp quản lý theo mẫu do Bộ Tài chính ban hành.

2. Kết thúc năm kế hoạch (ngày 31 tháng 12 hàng năm), chậm nhất là ngày 31 tháng 01 năm tiếp theo, doanh nghiệp phải lập báo cáo theo Điểm đ Khoản 2 Điều 63 Luật Hải quan và theo mẫu do Bộ Tài chính ban hành.