Thiết bị công nghiệp bao gồm tất cả những thiết bị giành cho xe nâng hàng, xe ủi, xe xúc.... thiết bị công nghiệp gồm có máy nén khí, máy phát điện được cung cấp bởi EPS Việt Nam.