Hệ thống tích hợp xe nâng hàng như kéo đẩy pallet giấy, xe nâng càng cẩu, xe nâng càng kẹp, xe nâng càng đẩy, xe nâng càng xoay, xe nâng kẹp thùng, xe nâng càng kẹp đa năng - load grab, crane arm, rotating clamp, extension fork, fork clamp, load push pull, multi-purpose clamp, block clamp