Hệ thống thủy lực xe nâng gồm có phụ tùng bơm thủy lực, bơm thủy lực xe nâng, ống dây thủy lực xe nâng, bộ chia thủy lực xe nâng, van thủy lực xe nâng. Ngòai hệ thống thủy lực xe nâng EPS Việt Nam cung cấp thêm nhiều linh kiện phụ tùng xe nâng khác.