EPS Việt Nam cho thuê xe nâng hàng với nhiều loại hình phù hợp với từng nhu cầu của khách hàng, công ty cung cấp dịch vụ cho thuê xe nâng đã qua sử dụng, cho thuê xe nâng mới 100%, cho thuê xe nâng chạy điện, cho thuê xe nâng chạy dầu, cho thuê xe nâng chạy xăng gas.